FAQ over Zeilen

Wanneer mag er gevaren worden op de Vlaamse waterwegen?

’s Nachts mag niet worden gevaren, behoudens een aantal afwijkingen. Op bepaalde plaatsen mag wél worden gevaren van maandag 0.00 uur tot zaterdag 22.00 uur.

Download de kaart 'nachtvaart'

Wat heb ik nodig en waar let ik op wanneer ik als Belg in het buitenland ga varen?

Voor je naar het buitenland gaat met je eigen vaartuig of om ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het aangewezen om na te gaan welke documenten je nodig hebt, en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig worden beschouwd.

Lees meer

Wat is het ICC en hoe kan ik het aanvragen?

Plaatselijke autoriteiten of bootverhuurders in het buitenland aanvaarden niet altijd nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) als bewijs van vaarbekwaamheid. Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Om een Belgisch ICC te verkrijgen, volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een passend Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig om nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig. Er bestaan verschillende categorieën voor het ICC, volgens de plaats waar je wenst te varen en volgens het type vaartuig.

 • I (Inland): voor de binnenwateren.
 • M (Motor): voor motorboten.
 • C (Coast): voor de kustwateren.
 • S (Sail): voor zeilboten.

Aanvraag:

Kies een van de aangewezen organisaties op www.mobilit.belgium.be (je hoeft geen lid te zijn en de voorwaarden zijn overal dezelfde). Ga naar de website van de gekozen organisatie en download het aanvraagformulier. Bezorg de organisatie het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de nodige bijlagen (kopie brevetten, pasfoto, eventuele documenten die zeilervaring aantonen). Na betaling van ongeveer 60 euro zal de organisatie de aanvraag verder behandelen en je het ICC bezorgen. Meer info bij de officieel aangewezen organisaties, die je kan vinden op www.mobilit.belgium.be.

Wie mag een plezierboot besturen?

Enkel geldig voor de binnenvaartwegen, en niet voor de kust.

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een plezierboot over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn om alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot onder controle te houden.
Voorts zijn er, afhankelijk van bepaalde karakteristieken van de boot, voorwaarden voor de minimumleeftijd van de bestuurder en over het bezit van een stuurbrevet.
Ten slotte moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van een medeopvarende van minstens 15 jaar oud.

 

 Vaartuig  

 Voorwaarden 

 Lengte  Snelheid  Vermogen  Leeftijd  Brevet
 < 15 m    Geen motor  GEEN  GEEN
 < 15 m  <20 km/h  < 7,355 kW  16  GEEN
 < 15 m  <20 km/h  >7,355 kW  18 (16, indien vergezeld van iemand van 18)  GEEN
 >15 m      18  JA
   > 20 km/h    18  JA

Meer info:www.mobilit.belgium.be

Wat zijn de maximaal toegelaten snelheden op de Vlaamse waterwegen?

Deze informatie kan je terugvinden op www.VisuRIS.be.

Het waterwegenvignet: voor wie en waar te koop?

Deze informatie kan je terugvinden op www.VisuRIS.be

Mag ik, als houder van een stuurbrevet beroepsvaart, een pleziervaartuig besturen?

Ja. Als je een stuurbrevet hebt voor een binnenschip, heb je geen bijkomend stuurbrevet nodig voor een pleziervaartuig.

Mag ik, als houder van een vaarbevoegdheid "STCW" (lange omvaart), een pleziervaartuig besturen?

Nee. Je hebt een stuurbrevet pleziervaart nodig om een pleziervaartuig te mogen besturen.

Wanneer worden de sluizen en bruggen in Vlaanderen bediend?

Deze informatie kan je terugvinden op www.VisuRIS.be.

Wat zijn de brughoogtes van de bruggen over de Vlaamse waterwegen?

Deze informatie kan je terugvinden op www.VisuRIS.be

Waar vind ik de Scheepvaartberichten en de Berichten aan de Zeevarenden?

Scheepvaartberichten (Notices to Skippers):

De NtS (Notices to Skippers) kun je raadplegen op www.VisuRIS.be. Daar kun je je ook abonneren om de berichten wekelijks via email te ontvangen.

Berichten aan de Zeevarenden:

De Berichten aan de Zeevarenden kun je raadplegen op www.vlaamsehydrografie.be.

Wat zijn de geldende marifoonkanalen en meldpunten in België?

Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw heeft de marifoonkanalen die van toepassing zijn aan de verschillende kunstwerken verzameld en gebundeld in een handig overzicht. Je vindt het overzicht in de rubriek Publicaties, of op de Vaarkaart.

Meldpunten:

De scheepvaart gebruikt deze meldpunten en hun referenties of namen tijdens de voor de veiligheid noodzakelijke schip-schip communicatie.

Wat heb ik nodig om een marifoon te mogen gebruiken?

Als een marifoon aan boord is geïnstalleerd, heb je een ministeriële toelating nodig voor het houden van zend- en ontvanginstallaties. De vergunning kun je aanvragen bij het Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT):
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
T 02 226 88 88

Bij de aanvraag moet je een technische beschrijving insluiten met de schema's en het homologatienummer van de toestellen. Alleen voor het gebruik van typegekeurde toestellen worden vergunningen afgeleverd.
De persoon die de marifoon bedient, moet in het bezit zijn van een "Beperkt getuigschrift van radiotelefonist van scheepsstation". Ook dat getuigschrift wordt afgeleverd door het BIPT. Om je in te schrijven voor het marifoon-examen, neem je contact op met de examencommissie:
•    02 226 88 53
•    02 226 88 56
•    02 226 88 57
Het BIPT kent ook de internationale roepnaam voor pleziervaartuigen toe aan de eigenaars van schepen die de Belgische nationaliteit hebben. Een voor eensluidend verklaard afschrift van de vlaggenbrief is vereist. De roepnamen voor de pleziervaart beginnen altijd met de letters OS, gevolgd door twee letters of vier cijfers.

Het is van groot belang dat het BIPT op de hoogte is van je correcte adres. Houd het BIPT altijd op de hoogte van adreswijzigingen en wijzigingen in je communicatiemiddelen (telefoon, GSM, E-mail, enzovoort). Adreswijzigingen worden niet aanvaard per telefoon maar wel via e-mail op bmr@bipt.be, met de volgende vermeldingen:

 • je type van certificaat (SRC-certificaat, Beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations, …),
 • je nieuwe adres,
 • je oude adres,
 • je communicatiemiddelen (GSM, telefoon, e-mail),
 • je nationaal nummer (nummer van het rijksregister). Dat vind je bovenaan op de voorkant van je SIS-kaart of bovenaan links op de achterkant van je identiteitskaart.

Voor de radiomaritieme vergunning moet je altijd een kopie van de (aangepaste) vlaggenbrief bijvoegen en gebruik je het aanvraagformulier op de website van het BIPT.

Het FD-nummer in de haven van Antwerpen: wat is het en hoe kan ik het bekomen?

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil te allen tijde te weten welke schepen er in de haven aanwezig zijn. Daarom dient elk schip zich te melden bij het invaren en bij het verlaten van de haven, en heeft elk schip een registratienummer nodig, het Financiële Dienstnummer. Dat nummer wordt toegewezen aan het vaartuig en dus niet aan de eigenaar. Zo blijft het FD-nummer altijd bij het schip.
Door een verplichte melding aan sluis of meldingspunt weet men welk schip zich in de haven bevindt en waar en wanneer het schip de haven in- of uitgevaren is. Aan de hand van die gegevens worden je doorvaartrechten berekend. Pleziervaartuigen die naar de jachthaven in het Willemdok varen, zijn vrijgesteld van doorvaartrechten. Ze zijn inbegrepen in het liggeld van de jachthaven. De haven doorvaren is gratis. In alle andere gevallen wordt de rekening voor doorvaartrechten naar je thuisadres opgestuurd.

Vraag je FD-nummer hier aan.

 

Waar kan ik de waterstanden van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen vinden?

De actuele waterstanden kan je vinden op www-abba.be/water/index.php.

Mag ik zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Nee.

VOOR UW VEILIGHEID: zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

Voor je eigen veiligheid is er een zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Dat wordt geregeld door:

 • artikel 6.37 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk besluit van 24/09/2006);
 • voor het zeekanaal Brussel-Schelde: artikel 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde van 18/11/2005.

Voor evenementen als zwemwedstrijden of triatlons kunnen vergunningen worden aangevraagd bij de waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart).

Waar vind ik informatie over mooie fiets- en wandelroutes of bezienswaardigheden langs het water?

De provincies bieden handige fietsknooppuntenkaarten aan. Die kaarten stippelen mooie routes en lussen uit die je zo lang of kort kan maken als je zelf verkiest. Zo kun je genieten op je eigen tempo!

Voor toeristische informatie verwijzen we naar de websites van de provinciale toeristische diensten en de toeristische diensten van de streek of regio waar je wil fietsen of wandelen.