FAQ over SUP

Wanneer mag er gevaren worden op de Vlaamse waterwegen?

’s Nachts mag niet worden gevaren, behoudens een aantal afwijkingen. Op bepaalde plaatsen mag wél worden gevaren van maandag 0.00 uur tot zaterdag 22.00 uur.

Download de kaart 'nachtvaart'

Waar vind ik de Scheepvaartberichten en de Berichten aan de Zeevarenden?

Scheepvaartberichten (Notices to Skippers):

De NtS (Notices to Skippers) kun je raadplegen op www.VisuRIS.be. Daar kun je je ook abonneren om de berichten wekelijks via email te ontvangen.

Berichten aan de Zeevarenden:

De Berichten aan de Zeevarenden kun je raadplegen op www.vlaamsehydrografie.be.

Waar kan ik de waterstanden van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen vinden?

De actuele waterstanden kan je vinden op www-abba.be/water/index.php.

Mag ik zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Nee.

VOOR UW VEILIGHEID: zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

Voor je eigen veiligheid is er een zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Dat wordt geregeld door:

  • artikel 6.37 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk besluit van 24/09/2006);
  • voor het zeekanaal Brussel-Schelde: artikel 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde van 18/11/2005.

Voor evenementen als zwemwedstrijden of triatlons kunnen vergunningen worden aangevraagd bij de waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart).

Waar vind ik de watertemperaturen van de binnenwateren?

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) biedt op haar website een overzicht van alle waterwegen in Vlaanderen met aanduiding van de watertemperaturen.
Ga naar VMM

Is flyboarden toegelaten op de waterwegen in Vlaanderen?

Nee.
Uit veiligheidsoverwegingen zijn de waterwegbeheerders van oordeel dat de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor flyboarden of vergelijkbare watersporten.
Er is momenteel geen specifieke regelgeving voor deze nieuwe sport, maar flyboarden op de bevaarbare waterwegen is door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: “De lengte , de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt”. De controle op de manoeuvreerbaarheid als je uit het water komt, is beperkt en niet te combineren met de andere gebruikers van de waterweg.

Op de waterwegen zijn er buiten de vaargeul ondieptes die moeilijk in te schatten zijn. Die ondieptes worden veroorzaakt door slib en obstakels die in de waterweg terechtgekomen zijn. Door het ruimtegebruik van het flyboarden kan de veiligheid ook daar niet worden gegarandeerd.

Ook duiken en zwemmen is op de Vlaamse waterwegen in de regel verboden.