Waterskizones

recreatie-snelvaart-waterski-300pxDe regelgeving omtrent snelvaart wordt bepaald door het Koninklijk Besluit betreffende het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van 24 september 2006 (APSB). De snelvaartvakken worden vastgelegd door de waterwegbeheerder en zijn hier terug te vinden. De bepalingen uit het APSB met betrekking tot het gebruik van waterscooters in snelvaartvakken zijn gewijzigd bij besluit van 4 april 2014. De volgende bepalingen zijn van kracht.

 

 Meer info

 

 

 Snelvaartvak Motorschip Borden
Waterscooter Gewone motorboot Begin zone Einde zone
Zittend Staand

Waterski en analoge activiteiten

(art.6.35)

JA* NEE** JA E.17 A.14
*Voor zover de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en de scooter een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.
**Tenzij hij tegen de normale maximaal toegelaten snelheid vaart.