Wat heb ik nodig?

Documenten

recreatie snelvaart snelvaren 450pxWelke documenten je nodig hebt aan boord van je pleziervaartuig in België, hangt af van het vaargebied, het type en de karakteristieken van het vaartuig, en van bijzondere omstandigheden.

Deze tabel biedt een overzicht

 

Deze publicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer toont waar je terechtkunt kan voor welke documenten.

Download publicatie

Uitrusting

Voor je eigen veiligheid en die van de andere waterweggebruikers moeten bepaalde zaken verplicht aan boord aanwezig zijn als je op de binnenwateren vaart, namelijk:

 • Reddingsmiddelen: reddingsvest voor iedere opvarende. Bij het varen met grote snelheid in de snelvaartvakken, is het dragen van een reddingsvest verplicht voor alle opvarenden.
 • Nautische instrumenten: marifoon voor motorschepen met L > 7 m + misthoorn of toeter (enkel Gemeenschappelijke Maas en Zeekanaal Brussel-Schelde)
 • Uitrustingsmaterieel (behalve voor jetboten): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve voortstuwingsmiddel volgens type vaartuig (pagaaien, roeispanen, reservemotor, ...), twee touwen, minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig (lengte 30 m en 10 m op Gemeenschappelijke Maas en Zeekanaal Brussel-Schelde), blusapparaat voor motorjachten.

Brevetten

Een stuurbrevet om op de Belgische binnenwateren te varen, is verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig dat:

 • ofwel een lengte van 15 meter of langer heeft;
 • ofwel sneller kan varen dan 20 km/uur (ongeacht de lengte).

Om te kajakken, te roeien of te surfen moet je dus geen stuurbrevet bezitten.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:

 • met het algemeen stuurbrevet mag je op alle Belgische binnenwateren, zonder uitzondering, varen.
 • met het beperkt stuurbrevet mag je overal in België varen, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde

Om een stuurbrevet te bekomen dient men te voldoen aan de volgende vereisten:

 • De minimum leefttijd hebben: de minimum leeftijd bij het aanvragen is 17 jaar. Het brevet verkrijgt men pas op 18 jaar;
 • Medisch geschikt zijn: hiervoor moet een medisch onderzoek bij een dokter naar keuze worden ondergaan. De dokter onderzoekt de algemene conditie en test het gezicht en gehoor;
 • Het theoretisch examen afleggen: het theoretisch examen test je kennis inzake verkeersreglementen op het water, manoeuvreren, veiligheidsvoorschriften, navigatie, enz... Een voorbereiding op het examen is niet verplicht, maar verhoogt toch aanzienlijk de slaagkans;
 • Praktijkervaring hebben: je vaart mee met iemand die een stuurbrevet heeft en die je de praktijk al doende leert. Als je minimaal twaalf uren ervaring hebt opgedaan, geef je je dienstboekje aan de federatie die je aanvraagformulier doorstuurt naar het Ministerie dat zorgt voor het welverdiend brevet! Het kan ook sneller: als je een praktische cursus volgt in een vaarschool, volstaan zes uur praktijkervaring.

Meer info

Op de website van de Federale Overheid die de examens organiseert en de brevetten uitgeeft: www.mobilit.belgium.be

Adreswijziging of verlies van je brevet: neem contact op met FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be.

Let op

De bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud.

Alle opvarenden dienen plaats te nemen op een door de fabrikant daarvoor voorziene plaats.