Jetskizones

recreatie-snelvaart-jetski-450pxDe regelgeving omtrent snelvaart wordt bepaald door het Koninklijk Besluit betreffende het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van 24 september 2006 (APSB). De snelvaartvakken worden vastgelegd door de waterwegbeheerder en zijn hier terug te vinden. De bepalingen uit het APSB met betrekking tot het gebruik van waterscooters in snelvaartvakken zijn gewijzigd bij besluit van 4 april 2014. De volgende bepalingen zijn van kracht.

Waterscooters (zittend)

Waterscooters (zittend) mogen varen in alle snelvaartvakken (varen met grote snelheid, varen met waterscooters, waterskiën en analoge activiteiten) mits ze enkele regels volgen:

 • Art. 6.35 bis, lid 1: vakken voor varen met grote snelheid
  “Het varen met een grote snelheid is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 500 m (…) Behoudens andersluidende bepalingen kan dit vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.”
 • Art. 6.35, leden 2 en 6: vakken voor waterski en analoge activiteiten
  “De bestuurder van een motorvaartuig dat één of meerdere waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud, die belast is met de sleepdienst en de bewaking van de skiër en in staat is om deze rol te vervullen.”
  “Behoudens andersluidende bepalingen kan het in lid 2 bedoelde vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.”
 • Art. 6.35 bis, lid 2: vakken voor varen met waterscooters
  “Onverminderd de bepalingen van lid 1 (varen met grote snelheid) en lid 6 van art. 6.35, is het varen met grote snelheid met waterscooters enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid van minstens 500 m.”

Waterscooters (staand)

Waterscooters (staand) mogen alleen tegen hoge snelheid varen in de snelvaartvakken bedoeld voor varen met waterscooters, conform art. 6.35 en art. 6.35 bis van het APSB.

Overzicht

Snelvaartvak Motorschip Borden
Waterscooter Gewone motorboot Begin zone Einde zone
Zittend Staand

Varen met waterscooters

(art. 6.35.bis.2)

JA JA Nee** E.24 A.20

Waterski en analoge activiteiten

(art.6.35)

JA* NEE** JA E.17 A.14

Varen met grote snelheid

(art.6.35.bis.1)

JA* NEE** JA E.21 A.18
*Voor zover de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en de scooter een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.
**Tenzij hij tegen de normale maximaal toegelaten snelheid vaart.

 Meer info