Reglementeringen

Het recreatief gebruik van de waterwegen is sterk gereglementeerd, en zo hoort het ook. Op deze pagina vind je alles hierover. We maken hierbij een onderscheid tussen de binnenvaartwegen en de kust.

Binnenvaartwegen

Het recreatief gebruik van de bevaarbare waterwegen

Vlaanderen:

Om je onmiddellijk wegwijs te maken in deze reglementering, hebben de waterwegbeheerders een brochure samengesteld “De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Een beknopt overzicht van de reglementeringen” waarin de belangrijkste punten worden toegelicht. Je kan deze brochure rechtstreeks downloaden of bestellen via onze rubriek “Publicaties”.

België:

Ook de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft voor u een overzichtelijke brochure gepubliceerd. Deze brochure “Vademecum van de pleziervaart in België. Overzicht van de belangrijkste reglementen” handelt zoals de titel zegt over heel België. Ook deze brochure kan u rechtstreeks downloaden of bestellen via onze rubriek “Publicaties”.

Het recreatief gebruik van de ‘onbevaarbare’ waterwegen in Wallonië

Voor het recreatief gebruik van de ‘onbevaarbare’ waterwegen in Wallonië door kano-, kajak- en rafting- liefhebbers werden afspraken gemaakt tussen de Vlaamse Kano- en Kajak Federatie (VKKF) en het Waals Gewest.
Mits het naleven van de overeengekomen afspraken tussen deze beide partijen mogen de leden van VKKF hun hobby hier beoefenen (kanovaren/kajakken/raften). Voor deze reglementering en een gedetailleerd overzicht van de waterwegen in kwestie, zie http://www.vkkf.be/index.php/reglementering. .

Het varen zelf

Het varen zelf op de bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest is onderworpen aan:

Kust