FAQ over Oeverrecreatie

Waar kan ik de waterstanden van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen vinden?

De actuele waterstanden kan je vinden op www-abba.be/water/index.php.

Mag ik zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Nee.

VOOR UW VEILIGHEID: zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

Voor je eigen veiligheid is er een zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Dat wordt geregeld door:

  • artikel 6.37 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk besluit van 24/09/2006);
  • voor het zeekanaal Brussel-Schelde: artikel 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde van 18/11/2005.

Voor evenementen als zwemwedstrijden of triatlons kunnen vergunningen worden aangevraagd bij de waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart).

Waar vind ik informatie over mooie fiets- en wandelroutes of bezienswaardigheden langs het water?

De provincies bieden handige fietsknooppuntenkaarten aan. Die kaarten stippelen mooie routes en lussen uit die je zo lang of kort kan maken als je zelf verkiest. Zo kun je genieten op je eigen tempo!

Voor toeristische informatie verwijzen we naar de websites van de provinciale toeristische diensten en de toeristische diensten van de streek of regio waar je wil fietsen of wandelen.

 

Waar vind ik informatie omtrent wonen op het water (woonboten)?

Een woonboot is een vaartuig dat hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt. Het kan een voormalig omgebouwd vrachtschip zijn.

De definitie "woonboot" bestaat niet in de federale reglementering. Zolang het vaartuig permanent aangemeerd blijft, is het een "drijvende inrichting" (drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel niet wordt verplaatst) en eist de federale overheid geen certificaat. De beheerder van de waterweg (gewest) kan echter regels opleggen en een "ligvergunning" afgeven.

Als de woonboot ook aan pleziervaart doet, is het een "pleziervaartuig" dat eventueel over bepaalde certificaten moet beschikken:

  • immatriculatie,
  • verklaring van overeenstemming (CE, vanaf 2,5 m tot maximaal 24 m, behoudens uitzonderingen),
  • waterwegenvignet voor Vlaanderen (vanaf 6 m),
  • meetbrief binnenvaart (vanaf 20 m),
  • communautair binnenvaartcertificaat (vanaf 20 m).

Bovendien moet de bestuurder een stuurbrevet hebben (vanaf 15 m).

 


Heb je een vraag over vissen op of langs de waterwegen in Vlaanderen? Probeer dan eerst of je provinciale visserijcommissie je kan helpen.

Voor alle andere, algemene vragen, kun je terecht bij visserij.anb@vlaanderen.be of 02/553 82 22

Voor vragen over het visverlof, mail je naar visverlof@vlaanderen.be.