Jaagpaden voor oeverrecreatie

oeverrecreatie jaagpad in een notendop 450pxJaagpaden zijn verharde of onverharde trekwegen aan beide zijden van de kanalen. Het jaagpad is een privé dienstweg of exploitatieweg waarmee de waterwegbeheerders enkele van hun opdrachten vlot en efficiënt kunnen vervullen, zoals het toezicht op de scheepvaart en het beheerde domeingoed, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur (kaaimuren, bruggen …), waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer, enzovoort.


Opgelet! Hoewel bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uitmaken van de provinciale of gemeentelijke fietsroutenetwerken, of plaatselijk in functionele fietsnetwerken zijn geïntegreerd, is een jaagpad geen fietspad. Het is een exploitatieweg waarop ook motorvoertuigen kunnen worden toegelaten.


De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30 km/u en wordt op bepaalde plaatsen (drukke punten, onoverzichtelijke plaatsen) beperkt tot 10 km/u.
Het jaagpad is er voor iedereen