Deze brochure geeft tips over veilig "samen varen", en dit zowel aan de beroepsvaart als aan de pleziervaart.