FAQ over Zeilen

Wanneer mag er gevaren worden op de Vlaamse waterwegen?

’s Nachts mag niet worden gevaren, behoudens een aantal afwijkingen. Op bepaalde plaatsen mag wél worden gevaren van maandag 0.00 uur tot zaterdag 22.00 uur.

Download de kaart 'nachtvaart'

Wat heb ik nodig en waar let ik op wanneer ik als Belg in het buitenland ga varen?

Voor je naar het buitenland gaat met je eigen vaartuig of om ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het aangewezen om na te gaan welke documenten je nodig hebt, en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig worden beschouwd.

Lees meer

Wat is het ICC en hoe kan ik het aanvragen?

Plaatselijke autoriteiten of bootverhuurders in het buitenland aanvaarden niet altijd nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) als bewijs van vaarbekwaamheid. Het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Om een Belgisch ICC te verkrijgen, volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een passend Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig om nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig. Er bestaan verschillende categorieën voor het ICC, volgens de plaats waar je wenst te varen en volgens het type vaartuig.

 • I (Inland): voor de binnenwateren.
 • M (Motor): voor motorboten.
 • C (Coast): voor de kustwateren.
 • S (Sail): voor zeilboten.

Aanvraag:

Kies een van de aangewezen organisaties op www.mobilit.belgium.be (je hoeft geen lid te zijn en de voorwaarden zijn overal dezelfde). Ga naar de website van de gekozen organisatie en download het aanvraagformulier. Bezorg de organisatie het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de nodige bijlagen (kopie brevetten, pasfoto, eventuele documenten die zeilervaring aantonen). Na betaling van ongeveer 60 euro zal de organisatie de aanvraag verder behandelen en je het ICC bezorgen. Meer info bij de officieel aangewezen organisaties, die je kan vinden op www.mobilit.belgium.be.

Wie mag een plezierboot besturen?

Enkel geldig voor de binnenvaartwegen, en niet voor de kust.

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een plezierboot over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn om alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot onder controle te houden.
Voorts zijn er, afhankelijk van bepaalde karakteristieken van de boot, voorwaarden voor de minimumleeftijd van de bestuurder en over het bezit van een stuurbrevet.
Ten slotte moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van een medeopvarende van minstens 15 jaar oud.

 

 Vaartuig  

 Voorwaarden 

 Lengte  Snelheid  Vermogen  Leeftijd  Brevet
 < 15 m    Geen motor  GEEN  GEEN
 < 15 m  <20 km/h  < 7,355 kW  16  GEEN
 < 15 m  <20 km/h  >7,355 kW  18 (16, indien vergezeld van iemand van 18)  GEEN
 >15 m      18  JA
   > 20 km/h    18  JA

Meer info:www.mobilit.belgium.be

Wat zijn de maximaal toegelaten snelheden op de Vlaamse waterwegen?

Een overzicht van de maximaal toegelaten snelheden op de waterwegen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV werd gepubliceerd in een bericht aan de schipperij.

Een overzicht van alle waterwegen is te vinden in de brochure 'De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen'. Je vindt de brochure in de rubriek Publicaties.

Het waterwegenvignet: voor wie en waar te koop?

De waterwegenvignetten (en bijhorend identificatiebewijs) zijn vanaf 1 januari 2014 van toepassing op vaartuigen die:

 • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
 • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
 • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

Het vignet wordt jaarlijks vernieuwd en moet ten laatste op 31 maart van het bewuste jaar op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord worden aangebracht. De prijs van het waterwegenvignet hangt af van de lengte van het vaartuig (over alles gemeten), het varen met grote snelheid en de periode waarin je wenst te varen. Als je gedurende het jaar niet wenst te varen, is de aankoop van een tijdelijk vignet bijgevolg voldoende.

 

Vaartuig

Prijs (inclusief 21 % BTW)

Lengte Grote snelheid

Jaarvignetten:

01/01 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar

Deeltijdse vignetten

Periodes:
- 01/01 tot 30/06
- 16/04 tot 15/07
- 01/05 tot 31/07
- 16/05 tot 15/08
- 01/06 tot 31/08
- 16/06 tot 15/09
- 01/07 tot 30/09
- 16/07 tot 15/10
- 01/08 tot 31/10
- 16/08 tot 15/11
- 01/09 tot 31/03 van het daaropvolgende jaar

 

≤6 m ja 80 EUR* 40 EUR
>6 m en ≤ 12 m nee 80 EUR* 40 EUR
  ja 165 EUR* 80 EUR
> 12 m   165 EUR* 80 EUR

*Er wordt voor de jaarvignetten in 2017 een korting voorzien. Op het jaarvignet van 165 euro wordt een korting van 35 euro toegekend zodat dit vignet in 2017  130 euro kost; op het jaarvignet van 80 euro wordt een korting van 5 euro toegekend zodat dit vignet in 2017 75 euro kost.

 

Ook een schip dat omgebouwd is tot een schip dat onder het bovenstaande toepassingsgebied valt (zoals een woonboot) moet een waterwegenvignet hebben.

Eigenaars van een vaartuig zonder geldig vignet kunnen een boete krijgen die het dubbele van de vignetprijs bedraagt en moeten zich alsnog een vignet aanschaffen. Zowel op de kunstwerken als op het terrein worden systematische controles uitgevoerd.

Het vignet kan aangekocht worden op diverse verkooppunten (zie hier). Daarnaast kunnen  de  waterwegenvignetten sinds dit jaar ook online worden aangevraagd (zie hier).

Bij de deeltijdse vignetten moet je bij aankoop de periode bepalen waarin je eventueel wenst te varen. Die periode wordt aangeduid op het vignet en geregistreerd bij de waterwegbeheerders.

Er is geen waterwegenvignet nodig op de Beneden-Zeeschelde, de Grensleie, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, voor de dagen van de evenementen en een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen na het evenement. De vrijstelling kost 200 euro (inclusief 21 procent BTW) per dag dat wordt deelgenomen aan het evenement, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling wordt aangevraagd bij de afdeling of het agentschap waaronder de betrokken waterweg ressorteert.

Buitenlandse pleziervaartuigen zijn aan dezelfde reglementering onderworpen en moeten dus een waterwegenvignet kopen.

Meer info

RIS Vlaanderen
http://ris.vlaanderen.be
Tel. 0800 30 440 (vanuit België)

Ris Hasselt
Tel.: +32 11 27 99 00
e-mail:ris.hasselt@vlaamsewaterweg.be

Ris Evergem
Tel.: +32 9 253 94 71
e-mail:ris.evergem@wenz.be

Waterwegen en Zeekanaal NV
www.wenz.be

nv De Scheepvaart
www.descheepvaart.be

Mag ik, als houder van een stuurbrevet beroepsvaart, een pleziervaartuig besturen?

Ja. Als je een stuurbrevet hebt voor een binnenschip, heb je geen bijkomend stuurbrevet nodig voor een pleziervaartuig.

Mag ik, als houder van een vaarbevoegdheid "STCW" (lange omvaart), een pleziervaartuig besturen?

Nee. Je hebt een stuurbrevet pleziervaart nodig om een pleziervaartuig te mogen besturen.

Wanneer worden de sluizen en bruggen in Vlaanderen bediend?

Sinds 1 maart 1996 wordt voor de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen een standaardbedieningsregeling toegepast met eenvoudige en duidelijk bekende uurschema’s voor het volledige Vlaamse waterwegennetwerk.

Je kunt de brochure 'Bedieningstijden van sluizen en bruggen op bevaarbare waterwegen in Vlaanderen' downloaden of gratis bestellen via de rubriek Publicaties. De brochure vermeldt per waterweg de bedieningstijden en geeft voor de meeste waterwegen een waterwegenkaart met de kunstwerken, hun telefoonnummer en hun VHF-kanaal. Alle uitzonderingen op de standaardbedieningsregeling zijn vermeld, net als de bediening voor de pleziervaart op zon- en wettelijke feestdagen tijdens de zomerperiode.

De bedieningstijden van de kunstwerken op het Kanaal van Spiere en het Historisch Centrum Kanaal kun je hier downloaden:

pdfKanaal van Spiere(dd 03.05.2012)

pdfHistorisch Centrum Kanaal(dd 05.02.2016)

Wat zijn de brughoogtes van de bruggen over de Vlaamse waterwegen?

Waar vind ik de Berichten aan de Schipperij en de Berichten aan de Zeevarenden?

Berichten aan de Schipperij (Notices to Skippers):

De NtS (Notices to Skippers) kun je raadplegen op ris.vlaanderen.be. Daar kun je je ook abonneren om de berichten wekelijks via email te ontvangen.

Berichten aan de Zeevarenden:

De Berichten aan de Zeevarenden kun je raadplegen op www.vlaamsehydrografie.be.

Wat zijn de geldende marifoonkanalen en meldpunten in België?

Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw heeft de marifoonkanalen die van toepassing zijn aan de verschillende kunstwerken verzameld en gebundeld in een handig overzicht. Je vindt het overzicht in de rubriek Publicaties, of op de Vaarkaart.

Meldpunten:

De scheepvaart gebruikt deze meldpunten en hun referenties of namen tijdens de voor de veiligheid noodzakelijke schip-schip communicatie.

Wat heb ik nodig om een marifoon te mogen gebruiken?

Als een marifoon aan boord is geïnstalleerd, heb je een ministeriële toelating nodig voor het houden van zend- en ontvanginstallaties. De vergunning kun je aanvragen bij het Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT):
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
T 02 226 88 88

Bij de aanvraag moet je een technische beschrijving insluiten met de schema's en het homologatienummer van de toestellen. Alleen voor het gebruik van typegekeurde toestellen worden vergunningen afgeleverd.
De persoon die de marifoon bedient, moet in het bezit zijn van een "Beperkt getuigschrift van radiotelefonist van scheepsstation". Ook dat getuigschrift wordt afgeleverd door het BIPT. Om je in te schrijven voor het marifoon-examen, neem je contact op met de examencommissie:
•    02 226 88 53
•    02 226 88 56
•    02 226 88 57
Het BIPT kent ook de internationale roepnaam voor pleziervaartuigen toe aan de eigenaars van schepen die de Belgische nationaliteit hebben. Een voor eensluidend verklaard afschrift van de vlaggenbrief is vereist. De roepnamen voor de pleziervaart beginnen altijd met de letters OS, gevolgd door twee letters of vier cijfers.

Het is van groot belang dat het BIPT op de hoogte is van je correcte adres. Houd het BIPT altijd op de hoogte van adreswijzigingen en wijzigingen in je communicatiemiddelen (telefoon, GSM, E-mail, enzovoort). Adreswijzigingen worden niet aanvaard per telefoon maar wel via e-mail op bmr@bipt.be, met de volgende vermeldingen:

 • je type van certificaat (SRC-certificaat, Beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations, …),
 • je nieuwe adres,
 • je oude adres,
 • je communicatiemiddelen (GSM, telefoon, e-mail),
 • je nationaal nummer (nummer van het rijksregister). Dat vind je bovenaan op de voorkant van je SIS-kaart of bovenaan links op de achterkant van je identiteitskaart.

Voor de radiomaritieme vergunning moet je altijd een kopie van de (aangepaste) vlaggenbrief bijvoegen en gebruik je het aanvraagformulier op de website van het BIPT.

Het FD-nummer in de haven van Antwerpen: wat is het en hoe kan ik het bekomen?

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil te allen tijde te weten welke schepen er in de haven aanwezig zijn. Daarom dient elk schip zich te melden bij het invaren en bij het verlaten van de haven, en heeft elk schip een registratienummer nodig, het Financiële Dienstnummer. Dat nummer wordt toegewezen aan het vaartuig en dus niet aan de eigenaar. Zo blijft het FD-nummer altijd bij het schip.
Door een verplichte melding aan sluis of meldingspunt weet men welk schip zich in de haven bevindt en waar en wanneer het schip de haven in- of uitgevaren is. Aan de hand van die gegevens worden je doorvaartrechten berekend. Pleziervaartuigen die naar de jachthaven in het Willemdok varen, zijn vrijgesteld van doorvaartrechten. Ze zijn inbegrepen in het liggeld van de jachthaven. De haven doorvaren is gratis. In alle andere gevallen wordt de rekening voor doorvaartrechten naar je thuisadres opgestuurd.

Vraag je FD-nummer hier aan.

 

Waar kan ik de waterstanden van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen vinden?

De actuele waterstanden kan je vinden op www-abba.be/water/index.php.

Mag ik zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Nee.

VOOR UW VEILIGHEID: zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

Voor je eigen veiligheid is er een zwemverbod op alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Dat wordt geregeld door:

 • artikel 6.37 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk besluit van 24/09/2006);
 • voor het zeekanaal Brussel-Schelde: artikel 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde van 18/11/2005.

Voor evenementen als zwemwedstrijden of triatlons kunnen vergunningen worden aangevraagd bij de waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart).

Waar vind ik informatie over mooie fiets- en wandelroutes of bezienswaardigheden langs het water?

De provincies bieden handige fietsknooppuntenkaarten aan. Die kaarten stippelen mooie routes en lussen uit die je zo lang of kort kan maken als je zelf verkiest. Zo kun je genieten op je eigen tempo!

Voor toeristische informatie verwijzen we naar de websites van de provinciale toeristische diensten en de toeristische diensten van de streek of regio waar je wil fietsen of wandelen.