Locaties voor Stand Up Paddling

recreatie-sup-450pxAls waterwegbeheerder is Waterwegen en Zeekanaal NV verantwoordelijk voor de veiligheid van alle waterweggebruikers en voor een efficiënte mobiliteit op de waterweg. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de waterwegbeheerders van oordeel dat de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor SUP of vergelijkbare watersporten.

Er is momenteel geen specifieke regelgeving voor deze nieuwe sport, maar SUP is op de bevaarbare waterwegen door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: “De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt”. Ook duiken en zwemmen op de Vlaamse waterwegen is in de regel verboden. De Vlaamse waterwegbeheerders staan echter open voor het beoefenen van SUP onder strikte voorwaarden:

  • Op toegewezen locaties
    SUP wordt uitsluitend toegestaan op de locaties vermeld in de tabel onder aan deze pagina. De veiligheid van de gebruikers op de toegelaten locaties wordt echter niet gegarandeerd. Voorzichtigheid is daarom geboden.
  • Bij de organisatie van evenementen
    Toelating voor een SUP-activiteit op bevaarbare waterwegen in het beheer van Waterwegen en Zeekanaal, kan worden verkregen na een tijdige individuele aanvraag (zie www.wenz.be/nl/burger/Toelatingen-Vergunningen). Op die manier kunnen maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de waterweggebruikers op de afgesproken datum en tijdstippen te garanderen. Voor SUP op locaties buiten de toegestane locaties moet altijd een toelating voor een evenement worden aangevraagd. Voor SUP op de toegestane locaties moet minstens een toelating worden aangevraagd:bij de organisatie van wedstrijden,als er meer dan 20 deelnemers zijn, als dat nodig is voor de veiligheid.

Overzicht SUP-locaties

Vaarweg

 

In- en uitstapfaciliteiten

 

Opmerkingen

Kanaal Brugge-Sluis

(Damme-Oostkerke)

 

  Hengelplaatsen (elk 50 m) op LO    

Dijledoortocht Mechelen

 

  Trap nabij kruidtuin   Ter hoogte van de spoorbruggen volledig gedempt door werken NMBS komende twee jaar
Kleine Nete  

Trappen in Lier ('t Spui), grens Emblem/Lier (stroomop- en afwaarts duiker), Emblem (nabij tijmeter), Nijlen en Grobbendonk

 

  Opgelet voor duiker
Demer   Trappen in Zichem (oude molen), Aarschot (brug Demerparking, stroomafwaarts van 's Hertogenmolen), Begijnendijk (Betekombrug), Werchter (Dijlemonding)   Lage bruggen (Testelt), bypass aan 's Hertogenmolen en Molen (aangegeven door signalisatie)

Oude Dender

(stadscentrum Dendermonde)

 

  Hengelsteiger oude sas, kade ter hoogte van de kop van de oude Dender (Werf)    

Oude Leie

(Vosselare Put)

  Aangeduid (sterretjes) op het kaartje hieronder.   De haakjes betekenen begin en einde traject. (zie kaartje hieronder)

Op kaart